Kamado Joe Garantie

Kamado Joe Garantie algemene bepalingen:

 

Modellen: Classic Joe, Big Joe, Classic Joe II, Classic Joe Stand-Alone, Big Joe Stand-Alone en Joe Jr.

 

Beperkte levenslange garantie op keramische onderdelen

Zolang als de oorspronkelijke koper de grill in bezit heeft, garandeert Kamado Joe dat alle keramische onderdelen in deze Kamado Joe grill en rookoven vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten.

 

5 jaar garantie op metalen onderdelen

Kamado Joe garandeert dat alle metalen en gietijzeren onderdelen in deze Kamado Joe grill en rookoven vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van vijf (5) jaar.

 

3 jaar garantie op hitteverdeler en pizzasteen

Kamado Joe garandeert dat het frame en de keramische plaat/platen van de hitteverdeler alsmede de pizzasteen in deze Kamado Joe grill en rookoven vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van drie (3) jaar.

 

1 jaar garantie op thermometer en pakkingen

Kamado Joe garandeert dat de thermometer en pakkingen in deze Kamado Joe grill en rookoven vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van een (1) jaar.

 

Wanneer gaat de garantiedekking in?

De garantie gaat in op de oorspronkelijke aankoopdatum en geldt alleen voor de oorspronkelijke koper. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie dient u de grill te registreren. Indien zich tijdens de geldende garantieperiode een materiaal- of fabricagefout voordoet, bij normaal gebruik en onderhoud, zal Kamado Joe het defecte onderdeel vervangen of repareren, zulks uitsluitend door ons te bepalen, zonder dat u kosten berekend worden voor het onderdeel zelf. Deze garantie strekt zich niet uit tot arbeidsloon of enige andere kosten die samenhangen met het onderhoud, de reparatie of het gebruik van de grill. Kamado Joe betaalt alle verzendkosten voor onderdelen die onder de garantie vallen.

 

Wat valt niet onder de garantie?

Deze garantie is niet van toepassing op schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van het product of gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het ontworpen is, schade veroorzaakt door gebrek aan correct gebruik, montage, onderhoud of installatie, schade veroorzaakt door ongevallen of natuurrampen, schade veroorzaakt door niet-originele accessoires of eigenmachtig aangebrachte wijzigingen, en transportschade. Deze garantie dekt geen schade ontstaan als gevolg van normale slijtage bij gebruik van het product (zoals bijvoorbeeld krassen, deuken en kerfjes), noch veranderingen in het uiterlijk van de grill die geen invloed hebben op de prestaties.

 

DEZE BEPERKTE GARANTIE IS EXCLUSIEF EN KOMT IN DE PLAATS VAN ELKE ANDERE SCHRIFTELIJKE OF MONDELINGE, EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN DOCH NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DE GELDIGHEIDSDUUR VAN ENIGE IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN ENIGE IMPLICIETE GARANTIE OP VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL BEPERKT ZICH UITDRUKKELIJK TOT DE GELDIGHEIDSDUUR VAN DE GARANTIEPERIODE DIE VAN TOEPASSING IS OP HET DESBETREFFENDE ONDERDEEL. *In sommige regio’s is het niet toegestaan om de geldigheidsduur van een impliciete garantie te beperken; mogelijk geldt de bovenstaande beperking dan ook niet voor u.

 

HET VERHAAL VAN DE KOPER BIJ SCHENDING VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE OF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE BEPERKT ZICH ZOALS HIERBOVEN AANGEGEVEN TOT VERVANGING. IN GEEN GEVAL IS KAMADO JOE AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE BIJZONDERE, BIJKOMSTIGE OF GEVOLGSCHADE. *In sommige regio’s is het niet toegestaan om bijzondere, bijkomstige of gevolgschade uit te sluiten of te beperken; mogelijk geldt de bovenstaande beperking of uitsluiting dan ook niet voor u.

 

Waardoor vervalt de garantie?

De garantie vervalt bij aankoop van een Kamado Joe product via een niet-erkende dealer. Onder een niet-erkende dealer worden onder meer verstaan kortingsclubs, grote winkelketens en detailhandelaren die niet uitdrukkelijk toestemming hebben gekregen van Kamado Joe voor de verkoop van Kamado Joe producten

 

Kamado Joe Garantie - Service onder garantie:

Wilt u aanspraak maken op de garantie, wendt u dan tot onze servicedienst. Voor internationale service onder de garantie dient u contact op te nemen met de distributeur voor het land waarin de verkoop heeft plaatsgevonden. Zorg dat u onderstaande gegevens bij de hand hebt wanneer u belt:

  • Modelnummer (zie typeplaatje)
  • Serienummer (zie typeplaatje)
  • Bewijs van aankoop door oorspronkelijke eigenaar
  • Datum van installatie
  • Korte beschrijving van het probleem

Wij vinden het belangrijk dat onze klanten tevreden zijn. Indien een probleem niet naar uw volle tevredenheid kan worden opgelost, verzoeken wij u ons dat schriftelijk, telefonisch of per e-mail te melden.

Deze beperkte garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. Daarnaast kunt u andere rechten hebben die per regio verschillen.

 

Hier ook de gegevens van de Europese Distributeur van Kamado Joe:

Grakka Europe BV
815657EA Eindhoven,
Nederland

Tel: +31 (0) 70 808 02 88  

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
Powered by Lightspeed